beeldmerk

De ambassadeurs met CP

PiP is een onderzoeksproject voor, maar vooral ook mét jongeren zelf; hun stem telt! PiP richt zich op het delen van ervaringsverhalen (thema’s: school, sport en zorg). Naast jongeren met CP die hun ervaringen delen in interviews, is er ook een groep van 10 ambassadeurs met CP. Deze groep is actief betrokken in alle fases van het project.

Hieronder de ambassadeurs aan het woord (zoals ook te lezen is in BOSK Magazine, jaargang 63, nummer 2, december 2015):

Op de Landelijke CP dag van 3 oktober was de kennismakingsbijeenkomst van ons als ambassadeurs. Om elkaar beter te leren kennen speelden we een spel waarbij we ervaringen deelden op gebied van school, sport en zorg; de drie thema’s van het onderzoek. Eigenlijk in het klein wat we in het project ook zullen doen. Iedereen deed vanaf het eerste moment vol enthousiasme mee! De herkenning die we bij elkaar vonden zette meteen de toon voor het groepsgevoel dat bijna direct ontstond.

In kleine groepjes hebben we het project in onze eigen woorden beschreven. Een paar tekstfragmenten hieruit:

“Mensen krijgen vaak een verkeerde indruk van jongeren met CP op de gebieden van school, sport, zorg en werk. Ze onderschatten ons en vragen zich niet af wat onze mening is. Wij willen mensen graag laten weten hoe ze in de maatschappij om moeten gaan met jongeren met CP. Daarom zijn wij benieuwd naar de ervaringen van andere jongeren met CP. Zo hopen we dat mensen een beter beeld van ons krijgen en dat we samen de situatie kunnen verbeteren.”

“Pip is in het kort een project waar jongeren met CP hun ervaringen kunnen delen. Met deze informatie willen we tips naar buiten brengen voor ouders, hulpverleners, artsen etc. over dingen zoals zorg, school, sport en arbeid. Het doel is dat mensen meer inzicht krijgen in het leven van iemand met CP.”

“Wat willen we bereiken?

  • Geen vooroordelen over CP;
  • Mensen goed informeren en inlichten.

Om zo vanuit het standpunt van jongeren iets duidelijk te maken.”

We kijken ernaar uit om er samen een mooi project van te maken!