beeldmerk

Deelnemende instanties

  • VUmc Amsterdam
  • Erasmus MC Rotterdam
  • BOSK – patiëntvereniging mensen met lichamelijke beperking

Financier

Logo FNO zorg voor kansen