> Informatie over PERRIN

Thema's en Projecten

Implementatie project: Knowledge Brokers

Home

Thema's en Projecten

In het onderzoeksprogramma PERRIN staan drie thema’s in de kinderrevalidatie centraal, welke worden uitgewerkt in verschillende projecten.
  1. Ontwikkeling van meetinstrumenten die meten op de niveaus van activiteiten en participatie.

  2. Inzicht in ontwikkeling van activiteiten en participatie en bestudering determinanten van ontwikkeling.

  3. Beschrijving en analyse van samenwerking in revalidatieprogramma’s.

 

Implementatie project: Knowledge Brokers

In 2008 is het project Knowledge Brokers PERRIN gestart, waarbij de implementatie van de instrumenten in de praktijk centraal stond. De eerste ervaringen en resultaten hebben we samengevat in een factsheet.

Het project Knowledge Brokers heeft een vervolg gekregen in het project Richtlijn CP in Praktijk, dat later is uitgegroeid tot CP-Net.

 

| Achtergrond | Doelstellingen | Samenwerking | Stuurgroep |