> Achtergrond

Home

Achtergrond

Een aantal ontwikkelingen hebben in 2000 geleid tot de start van het onderzoeksprogramma PERRIN:

  • Behoefte aan kennis over ontwikkeling van activiteiten en maatschappelijke participatie van kinderen in de kinderrevalidatie
  • Behoefte aan gestandaardiseerde meetinstrumenten op het terrein
    van dagelijkse activiteiten en maatschappelijke participatie in de kinderrevalidatie
  • Behoefte aan inzicht in de samenwerking binnen revalidatieprogramma’s
    in de kinderrevalidatie
  • Vragen van ouders over de ontwikkeling van kinderen in de kinderrevalidatie via BOSK
  • Stimulering multidisciplinaire samenwerking
  • Stimulering revalidatieonderzoek door ZonMw
| Informatie over PERRIN | Kennis uit PERRIN |Links |