beeldmerk

PERRIN

Pediatric Rehabilitation Research in the Netherlands
2000-2022

PERRIN is een landelijk onderzoeksprogramma op het gebied van de kinderrevalidatie, gericht op de ontwikkeling van en zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese (CP). Het onderzoek is uitgevoerd door het PERRIN consortium:

 V10Groep logos

 

Samenwerkingspartners                                                  perrin map             
In het onderzoek werkten we samen met kinderrevalidatiecentra en scholen voor speciaal onderwijs (zie kaartje).

Internationale samenwerking met:
CanChild Centre for Childhood Disability Research,
McMaster University, Hamilton, Canada.

 

Follow-up projecten
Op deze website vindt u informatie en kennis uit het follow-up onderzoek:
PERRIN PiP (jongeren) en PERRIN DECADE (jongvolwassenen).

Voor een  overzicht van PERRIN publicaties en presentaties zie publicatielijst

Voor informatie over en kennis uit het PERRIN-onderzoek in de periode 2000-2014 zie de oude website.


Website: CP en ontwikkeling
Op CP en ontwikkeling is de kennis uit het PERRIN onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP toegankelijk voor mensen met CP, ouders, en zorgprofessionals.