beeldmerk

PERRIN

PERRIN is een landelijk onderzoeksprogramma op het gebied van de kinderrevalidatie.
Sinds 2000 gericht op ontwikkeling van en zorg voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese.

Voor een  overzicht van PERRIN publicaties en persentaties zie publicatielijst. 
Voor informatie over en kennis uit het PERRIN-onderzoek van de periode 2000-2014 zie de oude website.

In 2015 is gestart met twee nieuwe PERRIN-projecten: Participatie in Perspectief (PiP) en DECADE. In deze twee projecten zijn de kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese die al eerder mee deden aan de PERRIN-cohortstudies (0-5, 5-9, 9-16 en 16-24 jaar) ongeveer 10 jaar later opnieuw benaderd. In de projecten PiP (inmiddels afgerond) en DECADE (in afrondende fase) zijn zij vooral gevraagd om te helpen meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van participatie en autonomie van jongeren (12-17 jaar) en (jong)volwassenen (21-24 jaar) met CP
Via deze website informeren we u over de (eind)resultaten uit PiP en over de vorderingen uit DECADE.

Beide projecten worden gefinancierd door Fonds Nuts Ohra (FNO).

Logo FNO zorg voor kansen